Колективний договір


На цій сторінці (внизу) Ви можете завантажити зразок колективного договору без додатків.

Наш зразок колективного договору розроблений для юридичних осіб на яких відсутні профспілки.

УВАГА! Це практичний зразок: роздрукували, підписали і занесли на реєстрацію (проте, до нього потрібні ще протоколи про затвердження, про обрання представників).

Перед тим, як скористатися зразком бажано прочитати статті, розміщені в цьому розділі сайту щодо колективного договору.

УВАГА! Якихось обов'язкових додатків до колективного договору не має, їх може бути і 1 і 10, а можна викласти все в тексті самого колективного договору. Ми ж розробляли додатки для зручності знаходження тих чи інших положень.

Назва представницького органу у нашому КД - "Рада представників", але Ви можете назвати і по іншому.

Колективний договір


 

Колективний договір - соціальний діалог

Завантажити колективний договір з положенням про соціальний діалог можна на цій сторінці

18 січня 2011 року вступив в дію Закон України «Про соціальний діалог в Україні».
Соціальний діалог  - це досягнення домовленостей між представниками працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для прийняття спільних узгоджених рішень з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Соціальний діалог на підприємстві здійснюється у формі колективних переговорів з укладення колективних договорів.
З 2011 року положення про соціальний діалог в колективному договорі має зайняти своє місце.
Хоч закон України про колективний договір¹ не зобов’язує включати у його зміст (ст. 7) положення про соціальний діалог, проте нам не завадить прописати декілька абзаців і ось чому.
В листопаді 2010 року була підписана Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки. Про соціальний діалог в цій угоді йдеться в VI розділі. Як правило, колективний договір віддзеркалює положення Генеральної, Галузевої, Регіональної угод. 
Переговори з укладення Генеральної угоди на 2013 – 2015 рр. не завершилися - є декілька принципових розбіжностей, через які не підписано цей документ. Діє попередня Генеральна угода.

Приклад положення про соціальний діалог, яке може містити ваш колективний договір.
"Розділ № __  Соціальний діалог
Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці Власника та працівників на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері  соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність, домовилися:
пункт №__.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей з соціальних, економічних, виробничих питань, узгодження внутрішніх положень, правил.
пункт №__.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення  соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду керівництвом товариства.
пункт №__.3. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цим договором, для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на себе зобов’язань".
Помістіть цей розділ десь перед розділом "Гарантії діяльності Представницького органу".

Нормативно-правові документи:

Міжнародні документи, які є частиною законодавства України:
• Конвенція №87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948);
• Конвенція №98 про право на організацію і ведення колективних переговорів (1949).
• Конвенція №144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм (1976);
• Конвенція №154 про сприяння колективним переговорам (1981);
• Конвенція №135 про захист прав представників працівників (1971).

Закони України
1. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII
2. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року N 2862-VI
3. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 8 вересня 2005 року N 2866-IV
4. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
5. Закон України “Про організації роботодавців”
6. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
7. Закон України "Про оплату праці".

 

Реєстрація колективного договору

Завантажити колективний договір можна на цій сторінці

Реєстрація колективного договору проводиться без обмеження в часі від моменту його підписання сторонами: уклали договір в січні, а на реєстрацію подали в червні.
Увага! Колективний договір вступає в силу з моменту підписання.
Реєстрація колективного договору засвідчує автентичність (однаковість) примірників і копій. Копію колективного договору зберігає орган, де проводиться реєстрація: районні державні адміністрації, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети сільські, селищні та міські Ради.
Правильно називається повідомна реєстрація колективного договору.
На реєстрацію подається стільки примірників колективного договору, скільки сторін його підписали та його копія.
Без реєстрації сторони у спорі не можуть посилатися на положення колективного договору. Не виключаємо можливості ігнорування податковим органом такого колективного договору при перевірках.
Свідченням автентичності всіх примірників і копії буде напис про повідомну реєстрацію колективного договору, а копія колективного договору зберігається реєструючим органом. Напис повинен здійснюватися на примірниках колективного договору. На практиці часто напис про повідомну реєстрацію оформляється на окремому аркуші.
Всі додатки колективного договору подаються разом з ним: необхідно прошити, пронумерувати та скріпити підписами і печатками сторін.
Увага! Правила внутрішнього трудового розпорядку не є додатком колективного договору, але заборони включати їх до додатків не має.
Якщо положення вашого колективного договору не відповідають вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня (Генеральна угода, Галузева угода, Регіональна угода), не містять інформації про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємства, тощо; не відповідають вимогам законодавства про мови –реєстрація колективного договору все одно повинна відбутися.
Увага! У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.
В написі про повідомну реєстрацію можуть записати недоліки положень колективного договору.
Положення колективного договору (додатків), які не відповідають вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня (Генеральна угода, Галузева угода, Регіональна угода) визнаються недійсними і не повинні застосовуватися.
Реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня одержання колективного договору.
Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, що і для його реєстрації.

Нормативно-правове обґрунтування:
1. ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII;
2. ст. 15 Кодексу Законів про працю України;
3. Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету міністрів України, від 13 лютого 2013 р. № 115

Чи потрібен колективний договір

З огляду на законодавство України питання обов'язкової наявності колективного договору є спірним.

Міжнародна організація праці (МОП) стверджує, що укладення колективного договору можливе тільки добровільно.
Положенням п. 142.1. Податкового кодексу України до 07 липня  2011 року передбачалося включення до витрат всі види виплат працівникам, які встановлені за домовленістю сторін відповідно до колективних договорів (угод). Однак, зараз йдеться лише про домовленість сторін без уточнення «відповідно до колективних договорів (угод)». Скоріш за все, ці зміни зроблені з огляду на фізичних осіб-підприємців - вони не укладають з найманими працівниками колективний договір. Перебуваючи на загальній системі оподаткування, підприємці  «випадали» з положень вказаної статті ПК України у попередній редакції.

В цей ж час ст. 15 Закон України «Про оплату праці» вимагає встановлення форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, визначення відповідних виплат працівникам - надбавки, доплати, премії, винагороди, інші заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати в колективному договорі.
Обов'язкову наявність передбачає і Господарський кодекс України (п. 7 ст. 65) – колективний договір повинен укладатися для регулювання виробничих, трудових, соціальних відносин між працівниками та роботодавцем.

Проте, досить затратно домовлятися з кожним працівником окремо про форму і систему оплати праці. А якщо цього не робити, то на підставі якого документу на підприємстві встановлені форма і система оплати праці, надбавки, премії, тощо?

Колективний договір буде доречним для віднесення до валових витрат витрати на охорону праці згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується КМУ (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»). Конкретний перелік на підприємстві встановлюється додатком до колективного договору.

За наявності колективного договору можливо передбачити оплату праці нижче норм (не більше 6 міс.), які визначені генеральною, галузевою, регіональною угодами, але не нижче норм і гарантій оплати праці (п. 2 Закон України «Про оплату праці»), на період  подолання фінансових  труднощів.

Колективний договір дозволить надати працівникам необов'язкові соціальні пільги та гарантії - продаж товару в розстрочку, надання позик, в тому числі цільових - на оплату комунальних послуг тощо; оплата праці натурою.

Появиться додаткова підстава звільнення працівника - за порушення (невиконання) положень колективного договору.