Колективний договір - соціальний діалог

Завантажити колективний договір з положенням про соціальний діалог можна на цій сторінці

18 січня 2011 року вступив в дію Закон України «Про соціальний діалог в Україні».
Соціальний діалог  - це досягнення домовленостей між представниками працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для прийняття спільних узгоджених рішень з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Соціальний діалог на підприємстві здійснюється у формі колективних переговорів з укладення колективних договорів.
З 2011 року положення про соціальний діалог в колективному договорі має зайняти своє місце.
Хоч закон України про колективний договір¹ не зобов’язує включати у його зміст (ст. 7) положення про соціальний діалог, проте нам не завадить прописати декілька абзаців і ось чому.
В листопаді 2010 року була підписана Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки. Про соціальний діалог в цій угоді йдеться в VI розділі. Як правило, колективний договір віддзеркалює положення Генеральної, Галузевої, Регіональної угод. 
Переговори з укладення Генеральної угоди на 2013 – 2015 рр. не завершилися - є декілька принципових розбіжностей, через які не підписано цей документ. Діє попередня Генеральна угода.

Приклад положення про соціальний діалог, яке може містити ваш колективний договір.
"Розділ № __  Соціальний діалог
Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці Власника та працівників на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері  соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність, домовилися:
пункт №__.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей з соціальних, економічних, виробничих питань, узгодження внутрішніх положень, правил.
пункт №__.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення  соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду керівництвом товариства.
пункт №__.3. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цим договором, для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на себе зобов’язань".
Помістіть цей розділ десь перед розділом "Гарантії діяльності Представницького органу".

Нормативно-правові документи:

Міжнародні документи, які є частиною законодавства України:
• Конвенція №87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948);
• Конвенція №98 про право на організацію і ведення колективних переговорів (1949).
• Конвенція №144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм (1976);
• Конвенція №154 про сприяння колективним переговорам (1981);
• Конвенція №135 про захист прав представників працівників (1971).

Закони України
1. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII
2. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року N 2862-VI
3. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 8 вересня 2005 року N 2866-IV
4. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
5. Закон України “Про організації роботодавців”
6. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
7. Закон України "Про оплату праці".