Реєстрація колективного договору

Завантажити колективний договір можна на цій сторінці

Реєстрація колективного договору проводиться без обмеження в часі від моменту його підписання сторонами: уклали договір в січні, а на реєстрацію подали в червні.
Увага! Колективний договір вступає в силу з моменту підписання.
Реєстрація колективного договору засвідчує автентичність (однаковість) примірників і копій. Копію колективного договору зберігає орган, де проводиться реєстрація: районні державні адміністрації, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети сільські, селищні та міські Ради.
Правильно називається повідомна реєстрація колективного договору.
На реєстрацію подається стільки примірників колективного договору, скільки сторін його підписали та його копія.
Без реєстрації сторони у спорі не можуть посилатися на положення колективного договору. Не виключаємо можливості ігнорування податковим органом такого колективного договору при перевірках.
Свідченням автентичності всіх примірників і копії буде напис про повідомну реєстрацію колективного договору, а копія колективного договору зберігається реєструючим органом. Напис повинен здійснюватися на примірниках колективного договору. На практиці часто напис про повідомну реєстрацію оформляється на окремому аркуші.
Всі додатки колективного договору подаються разом з ним: необхідно прошити, пронумерувати та скріпити підписами і печатками сторін.
Увага! Правила внутрішнього трудового розпорядку не є додатком колективного договору, але заборони включати їх до додатків не має.
Якщо положення вашого колективного договору не відповідають вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня (Генеральна угода, Галузева угода, Регіональна угода), не містять інформації про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємства, тощо; не відповідають вимогам законодавства про мови –реєстрація колективного договору все одно повинна відбутися.
Увага! У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.
В написі про повідомну реєстрацію можуть записати недоліки положень колективного договору.
Положення колективного договору (додатків), які не відповідають вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня (Генеральна угода, Галузева угода, Регіональна угода) визнаються недійсними і не повинні застосовуватися.
Реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня одержання колективного договору.
Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, що і для його реєстрації.

Нормативно-правове обґрунтування:
1. ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII;
2. ст. 15 Кодексу Законів про працю України;
3. Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету міністрів України, від 13 лютого 2013 р. № 115