Матеріальна відповідальність - повна чи обмежена?

Коли працівник відповідає за недостачі і збитки на підприємстві. Межі матеріальної відповідальності.

Є два види матеріальної відповідальності працівника – повна і обмежена. Повна матеріальна відповідальність може виникнути тільки в випадках, прямо передбачених законом України, решта випадків - тільки обмежена відповідальність. Повна матеріальна відповідальність – це відшкодування всієї суми шкоди. Обмежена відповідальність не перевищує середньомісячного заробітку працівника, навіть якщо сума шкоди більша за нього.

Одним з випадків повної матеріальної відповідальності є укладення між працівником і підприємством письмового договору про повну матеріальну відповідальності.

 Підстави повної матеріальної відповідальності за договором.

Договір про повну матеріальну відповідальність повинен відповідати типовому, який затверджений державним органом і обов'язковий для всіх роботодавців. Підписується договір у двох примірниках, один з яких надається працівникові.

Існує Перелік посад і робіт, з яким пов'язана повна матеріальна відповідальність,  і він обов'язковий для всіх роботодавців. Якщо посада або робота не передбачена Переліком, тоді немає і повної відповідальності, хоч би і був підписаний договір.

Посада, роботи повинні бути пов'язані з зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих працівникові цінностей. При цьому цінності (майно) повинні бути передані працівникові безпосередньо, тобто він повинен розписатися про їхнє отримання (в накладній, акті, товарно-транспортній накладній тощо).

Є випадки, коли посада "підігнана" підприємством під Перелік. Прикладом може бути випадок, коли менеджер виконує функції передбачені для інкасатора. Однак, необхідно враховувати, що назви посад, професій є стандартними (єдиними для всіх підприємств в Україні) і передбачаються Класифікатором. Відповідно до кожної посади і професії розроблені кваліфікаційні характеристики (функціональні обов'язки).  

Передаючи майно працівникові, підприємство зобов'язане забезпечити відсутність вільного доступу до цього майна третіх осіб. При ситуації, коли продавець відповідає за товар і кошти в магазині, де поруч є інші відділи з продавцями, не має умов забезпечення обмеженого доступу до цінностей, тому і не має повної матеріальної відповідальності за недостачу.

За відсутності розглянутих підстав, працівник несе тільки обмежену матеріальну відповідальність.