Місцезнаходження юридичної особи

 

В цій статті розглянемо поняття місцезнаходження юридичної особи, юридична адреса, податкова адреса.

Визначення місцезнаходження юридичної особи є у Цивільному кодексі України (ст. 93) і у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (ст. 1).
ЦКУ визначає так - фактичне місце здійснення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне управління діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) і здійснення управління і обліку.
Закон про держреєстрацію визначає так - адреса органу чи особи, які відповідно з установчими документами юридичної особи чи законом виступають від його імені (виконавчий орган).

Податкова адреса – це місцезнаходження юридичної особи, яке записане в ЄДР.
Податковий орган при постановці на облік, моніторингу і адмініструванні податків і зборів платника податків приймає до уваги тільки дані з ЄДР.

Вимоги до написання адреси.
Ці вимоги поширюються на написання адреси при користуванні послугами поштового зв’язку.
Регулюються Правилами надання послуг поштового зв'язку, які затверджені постановою КМУ від 05.03.2009р. № 270.
Пунктом 42 Правил передбачено такий порядок написання адреси.
На поштовому відправленні, поштовому переказі зазначається:
1) найменування адресата: для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку), для юридичних осіб – повне найменування підприємства, установи, організації, а також посада, ім'я та прізвище адресата. На простих та рекомендованих поштових картках, листах і бандеролях (крім тих, що адресуються до запитання) може бути зазначено лише прізвище та ініціали або ім'я та прізвище адресата. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім'я та по батькові адресата зазначаються повністю;
2) поштова адреса в такій послідовності:
– найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;
– найменування населеного пункту, району, області;
– поштовий індекс;
– країна призначення.

Відповідно, за роз’ясненнями державних органів, місцезнаходження юридичної особи, юридична адреса викладаються у порядку написання поштової адреси.

Зазначення абонентської поштової скриньки як юридичної адреси, місцезнаходження юридичної особи заборонено.

Адреса масової реєстрації.
Реєстрація за однією і тією ж адресою декількох суб’єктів господарювання.
Заборони на розташування за однією і тією ж самою адресою двох або більше суб'єктів господарювання чинним законодавством України не встановлено.
Листами ДПА України, незважаючи на це, зобов'язала свої територіальні органи вживати заходів щодо присвоєння суб'єктам господарювання, які розташовані за адресами масової реєстрації статусу платників податків, що відсутні за своїм місцезнаходженням.
На практиці податкові органи, відразу, після надходження до них від державного реєстратора відомостей про реєстрацію суб’єкта господарювання за місцем масової реєстрації, ставлять в стан «відсутній за місцезнаходженням». У податкових органів є свої переліки місць масової реєстрації, які визначають їх за своїми критеріями.
Наслідки такого стану – дані від податкового органу передаються державному реєстраторові, який вносить відомості про відсутність за місцезнаходженням, що може мати негативні наслідки (контрагент може не підписати з договорів, банк може не видати кредит, суд може винести рішення про припинення юридичної особи).

Зазначення місцезнаходження юридичної особи в установчих документах (статуті)

У статуті потрібно зазначати місцезнаходження (ст.4 Закон України «Про господарські товариства»).
В це й ж час, ст.ст. 57, 82 Господарського кодексу України та ст. 88 ЦКУ, а також Закон про держреєстрацію не містять вимог до зазначення місцезнаходження в статуті юридичної особи.
На практиці державні реєстратори по-різному ставляться до питання написання адреси в статуті. Вихід – або спробувати потрапити до іншого реєстратора (якщо є можливість вибору), або, все таки, зазначити в статуті своє місцезнаходження. При цьому, при зміні місцезнаходження потрібно вносити зміни і в статут.
При реєстрації зміни місцезнаходження законами не передбачено подавати документ, який підтверджує місцезнаходження (реєстратору не потрібно подавати - свідоцтво про право власності, договір дарування, купівлі-продажу, оренди).
Місцезнаходження обов'язково зазначається у реєстраційній карточці форми №1 (первинна реєстрація) та форми № 4 (зміни).

Зміна місцезнаходження.
Про зміну свого місцезнаходження юридична особа повинна повідомити податковий орган (п.16.1.11 ПКУ).
У разі зміни місцезнаходження, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган державної податкової служби, а також у разі зміни податкової адреси платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (п. 66.3.ПКУ).
При неподанні заяви протягом 10 календарних днів – штраф в розмірі 510 грн (п.117.1 ПКУ).
При зміні місцезнаходження підлягають заміні:

- свідоцтво платника ПДВ;
- довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка ЄДРПОУ, довідка статистики)
- ліцензії;
- патенти;
- дозвіл на розташування об’єкта торгівлі;
- інші дозвільні документи, в яких вказане місцезнаходження юридичної особи.

Наслідки наявності в ЄДР запису відсутності юридичної особи за місцезнаходженням.

Державний реєстратор за наявності запису не видає виписку з ЄДР.
Є підставою для винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що може зробити податковий орган.
Анулювання свідоцтва платника ПДВ.

Реєстратор вносить запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за наявності обставин:
- не подання юридичною особою протягом місяця з моменту направлення повідомлення державного реєстратора про підтвердження даних (в повідомленні зазначається до якої дати необхідно підтвердити дані) (реєстраційна картка форми № 6-підтвердження);
- повернення до державного реєстратора рекомендованого відправлення з відміткою пошти про відсутність за вказаною адресою;
- не подання юридичною особою реєстраційної карточки (форма № 6-підтвердження) до дати вказаної реєстратором у повідомлені, яке направляється на підставі повідомлення податкового органу.

Не заборонено проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якого є юридична особа, в ЄДР про яке внесено запис відсутнього за місцезнаходженням.