Шляхи розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу відбувається:

за згодою подружжя  в РАЦСі;
за  заявою  одного  із подружжя в РАЦСі, якщо другий із  подружжя: визнаний безвісно відсутнім або визнаний недієздатним.
за згодою подружжя в суді;
за вимогою одного з подружжя в суді:
• шляхом подання позовної заяви про розірвання шлюбу;
• шляхом подання  заяви, якщо інший  засуджений  до позбавлення волі.

розірвання шлюбу

За згодою подружжя  в РАЦСі

Розірвання шлюбу за згодою подружжя в РАЦСі можливе за відсутності дітей (ст. 106 СКУ). При цьому дитиною вважається особа до 18 років (ст..6 СКУ). Якщо діти вже повнолітні, перепон в розірванні шлюбу у РАЦСі не має. Взаємна згода проявляється в тому, що подружжя особисто спільно подає  заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей. Допускається подання заяви, з нотаріально засвідченими підписами подружжя,  представниками за нотаріально засвідченою довіреністю. Заява подається за місцем проживання подружжя або одного з них на спеціальному бланку, який нададуть у РАЦСі. До заяви додається свідоцтво про шлюб, квитанція про сплату державного мита.

За умови виникнення поважної причини, що перешкоджає бути особисто присутнім, можливо подати заяву до РАЦСу одному з подружжя, але тоді потрібно нотаріально засвідчити справжність підпису на заяві (завірити заяву можна і в сільській раді, якщо не має нотаріуса). Поважна причина  – тяжка хвороба, проживання у віддаленій місцевості, тривале відрядження, робота за кордоном (перелік не вичерпний). Про те, чи потрібно підтверджувати поважну причину, в законодавстві не йдеться.
Подавши заяву, потрібно зачекати один місяць. Протягом цього місяця можна відкликати заяву. Після спливу одного місяця подружжя повинне з’явитися до РАЦСу в день та час, який був їм визначений при поданні заяви, де: вчиняється актовий запис про розірвання шлюбу, видається свідоцтво про розірвання шлюбу, робляться відмітки у паспортах про розірвання шлюбу.

Якщо подружжя (йдеться про обох) не може з’явитися до РАЦСу для розірвання шлюбу через поважні причини, за їхньою письмовою заявою, строк можуть перенести, але не далі одного року з дня подання заяви.
При поданні заяви, чи протягом місяця, один з подружжя може письмово повідомити РАЦС про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та надати дані про РАЦС, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо письмове повідомлення надсилається чи подається через інших осіб, підпис на ньому повинен бути нотаріально засвідчений.

За  заявою  одного  із подружжя в РАЦСі

Таке можливо, якщо другий із подружжя: визнаний безвісно відсутнім або визнаний недієздатним у судовому порядку.
Визнання безвісно відсутнім та визнання недієздатним проводиться в суді за заявою за правилами окремого провадження Цивільного процесуального кодексу України.
При зверненні до РАЦСу  з заявою про розірвання шлюбу, до неї додається копія рішення  суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або визнання фізичної особи недієздатною та свідоцтво про шлюб.
Фізична особа безвісно відсутня, якщо в місці постійного проживання немає відомостей про місце перебування людини протягом року (ст. 43 Цивільного кодексу України).

За згодою подружжя в суді

Потрібно звертатися з заявою до суду у випадку наявності малолітніх, неповнолітніх дітей. Заява подається за правилами окремого провадження Цивільного процесуального кодексу України (ч.3 ст.234).
При поданні заяви до суду подається також письмовий договір, яким потрібно визначити місце проживання дітей (з батьком чи з матір’ю), яку участь братиме у забезпеченні умов життя дітей та як здійснюватиме своє право на їхнє виховання (побачення, забезпечення лікування, навчання тощо) той з подружжя, хто проживає окремо від них.
Крім того, подається нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів на дитину, в якому зазначити способи виконання обов’язку утримувати дитину, порядок, умови та форми (грошова і/або натуральна) утримання, розмір аліментів.
На нашу думку можна (і це доцільніше) укласти один письмовий договір з нотаріальним посвідченням з усіма вище викладеними положеннями.
Якщо  договір не виконується, аліменти можна стягувати за виконавчим написом нотаріуса.
Подавши заяву до суду, потрібно зачекати один місяць. Суд постановляє рішення, яке, набравши чинність через десять днів, є документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу. Рішення, яке набрало законної сили (через 10 днів), надсилається самим судом до РАЦСу (абз.2 ч.7 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», ч. 2 ст. 115 СКУ).
Відмітку у паспорті про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться у разі звернення до РАЦСу, тобто ця дія не є обов’язковою.

За вимогою одного з подружжя в суді

За відсутності згоди розірвати шлюб звертаються до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу.
Якщо один з подружжя  засуджений  до позбавлення волі подається заява до суду за правилами окремого провадження Цивільного процесуального кодексу України (ч.3 ст.234).
Якщо державна реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного з подружжя, відмітка про розірвання шлюбу в його паспорті або паспортному документі робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим відділом державної реєстрації актів цивільного стану, який видає свідоцтво, із зазначенням фактичного місця та дати державної реєстрації розірвання шлюбу.