Звільнення керівника

Під час делегування прав на управління своїм підприємством власник покладається на свій досвід та інтуїцію. Помилка в оцінці рано чи пізно призведе до проблеми звільнення керівника. При цьому власник в процесі вирішення проблеми забуває, що порядок, умови прийому та звільнення керівника підприємства регулюються не тільки Кодексом законів про працю України, але й статутом, контрактом, Цивільним та Господарським кодексом України. Якщо статут є у кожного підприємства, то наявність контракту - одиничні випадки. Статутом власники не завжди визначають підстави звільнення керівника. При виникненні проблеми в першу чергу згадують приписи трудового законодавства.

звільнення керівникаНайчастіше використовується право відсторонення від роботи, яке передбачене ст. 46 КЗпПУ. Проте, закріплені процедури ще за радянських часів, не дозволяють оперативно забезпечити захист від неналежного використання майна юридичної особи.

В цій ситуації пригодиться така пам’ятка.

Власник має право у будь-який час і з будь-яких підстав усунути керівника від виконання обов’язків за умови, якщо в статуті товариства не визначено таких підстав (частина 3 статті 99 Цивільного кодексу України).

Таке усунення не є відстороненням працівника від роботи в розумінні статті 46 КЗпПУ.

Для цього потрібно:
1. своє рішення про усунення від обов’язків керівника оформити протоколом загальних зборів учасників і ознайомити його під розписку.
2.  повідомити банк, податкову службу та інші держоргани.
3.  після цього є час провести «правильне» звільнення керівника.