Мінуси тов

щодо майнових прав та інтересів учасників:

  • нестабільність майнової бази - учасник може у будь-який момент вийти з товариства й вимагати від останнього виділу своєї частки у натурі - майном товариства. Таке ж право мають й спадкоємці учасника, його кредитори (у випадку недостатності майна самого учасника);
  • рух учасників у ТОВ є обмеженим - будь-які зміни у персональному рішенні учасників потребують проведення загальних зборів. Таким чином, інші учасники товариства можуть перешкоджати будь-яким правочинам з корпоративними правами свого товариства (а не тільки їх купівлі-продажу). Спадкування часток та їх продаж третім особам можуть бути взагалі заборонені;
  • відсутній будь-який контроль за реєстрацією учасників на загальних зборах, - поле для фальсифікації рішень загальних зборів, зміни керівництва;
  • найбільш важливі рішення в ТОВ приймаються кваліфікованою більшістю у 50% від загальної кількості голосів. Учасники із частками менше 50% фактично позбавляються більшості прав. Законом не дозволено змінити % статутом (наприклад, вирішення певних питань одностайно чи кількістю голосів у 60%, 70% від загальної).
    щодо реєстрації змін до статуту
    - учасники, які прийняли рішення про внесення змін до статут, при його підписанні, можуть отримати проблему, коли інші учасники не хочуть підписувати статут у новій редакції (чи зміни, викладені окремим додатком).