Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

Зрозуміло, що займатися будь-якою діяльністю держава не дозволить. Цьому є багато причин, але зараз не про це. Держава має відповідні засоби регулювання господарської діяльності. Одним із видів господарської діяльності є підприємницька. У статті 12 Господарського кодексу України визначено, що обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом.

На сьогоднішній день, закон який встановлює обмеження є Закон України «Про підприємництво».  Цей закон  втратив  чинність  з  01.01.2004  року (на підставі Господарського Кодексу України N 436-IV від 16.01.2003р.), крім статті 4.

Статтею 4 зазначеного закону встановлено такі обмеження:

1. діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”;

2. діяльність, пов’язана з охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3. діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями;

4. діяльність, пов’язана з розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями;

5. діяльність, пов’язана з проведення ломбардних операцій може здійснюватися державними підприємствами та організаціями, а також і повними товариствами;

6. діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу, здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Діяльність, пов’язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.