Поділ майна подружжя

Майно, що є спільною власністю подружжя, може бути поділене між чоловіком і дружиною, незалежно від того, чи розірваний шлюб.

Розірвання шлюбу не тягне припинення права спільної сумісної власності подружжя. Якщо укладений подружжям шлюбний договір передбачає порядок поділу спільного майна, слід керуватися положеннями шлюбного договору. Якщо ж шлюбним договором одна із сторін ставиться у вкрай невигідне становище, такі умови, на вимогу зацікавленої сторони, можуть бути визнані недійсними судом.
Поділ майна можливий:

 в часі

- під час шлюбу;
- одночасно із розірванням шлюбу;
- після розірвання шлюбу.

 У нотаріуса

Якщо чоловік і дружина самостійно домовилися, як поділити спільне майно, то для закріплення домовленостей немає необхідності звертатися до суду. Надійно і швидко розділити майно можна у нотаріуса, уклавши відповідний договір. Перед візитом до нотаріуса підготуйте необхідні документи: паспорти сторін, коди, свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу (свідоцтво), документи, що посвідчують право власності.

 У суді

Якщо ж домовитися не вдалось, залишається звернутися до суду із заявою про поділ майна подружжя, і вже в суді доводити свої майнові вимоги. Неподільні речі залишаються у одного із подружжя, а іншому надається грошовий еквівалент належної йому частини речі. При цьому необхідно отримати згоду другого з подружжя на отримання грошового еквіваленту, і внести на депозит суду необхідну суму. Якщо ж гроші на депозит суду не внести, суд у рішенні визнає право власності кожного із подружжя на ідеальні частки майна, і залишить майно у спільній власності. Поділити можна тільки те майно, що є спільною власністю подружжя.


Визначення спільного майна.
Чинним законодавством досить чітко виписано, що належить подружжю, а що – окремо чоловіку чи дружині. Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є будь-яке майно, крім виключеного із цивільного обороту (до виключеного відносяться зброя, вибухівка, наркотики тощо).
Спільним майном подружжя є все майно, яке подружжя придбало за час шлюбу:
- гроші, інше майно, гонорари, виграші, які були отримані за договором, укладеним одним із подружжя в інтересах сім'ї;
- доходи, отримані кожним із подружжя: заробітна плата, стипендія, інше;
- предмети і речі, які були придбані одним з подружжя: музичні інструменти для професійного заняття, лікарське обладнання, оргтехніка та інше.
При цьому майно, що використовується одним із подружжя у професійній діяльності, залишається у нього, а вартість цього майна враховується при визначенні грошової компенсації іншому з подружжя.
Важливо, що для договорів, укладених одним із подружжя, діє презумпція укладення в інтересах сім’ї. Тобто вважається, що всі договори, укладені одним із подружжя, укладені ним в інтересах сім’ї, якщо він не доведе протилежного.
Звертаємо увагу, що після розірвання шлюбу ця презумпція щодо розпорядження спільним майном вже не діє, і тому кожен із подружжя повинен отримати згоду іншого на розпоряджання спільним майном.
Не підлягає поділу і залишається у власності кожного із подружжя особисто наступне майно:
- речі індивідуального користування, придбані за час шлюбу;
- майно, придбане до укладення шлюбу;
- майно, набуте одним з подружжя під час шлюбу, наприклад прийняття спадщини, прийняття майна в подарунок, придбання за особисті кошти;
- індивідуальні речі та майно: коштовності, нагороди за особисті заслуги одного із подружжя, премії тощо;
- грошова компенсація за втрату певної речі, яка була власністю одного із подружжя;
- грошова компенсація заподіяної моральної шкоди;
- страхові суми, виплачені одному з подружжя за обов'язковим особистим страхуванням, за умови, що внески сплачувалися з особистої власності одного з подружжя.
- житло, земельна ділянка приватизовані одним із подружжя.
Однак майно, придбане до шлюбу одним із подружжя, або інше власне майно одного із подружжя може бути віднесене до спільної сумісної власності, якщо за час шлюбу його цінність істотно збільшилась за рахунок грошових або трудових затрат іншого із подружжя або їх обох.

Визначення вартості спільного майна відбувається або за домовленістю між подружжям, або виходячи із його дійсної вартості на момент розгляду справи. І не забувайте, що при поділі майна враховується не тільки майно та майнові права, а й борги подружжя і зобов’язання подружжя за правочинами, укладеними в інтересах сім’ї.
Крім того, при поділі майна подружжя таке майно далеко не завжди ділиться між подружжям навпіл.
Для визначення розміру частки враховується наявність неповнолітніх дітей на утриманні, або непрацездатних повнолітніх дітей, поведінка особи, що спричинила матеріальні втрати подружжя, витрачання майна всупереч інтересам родини.

Як поділити акції та корпоративні права?
При поділі майна подружжя складнощі виникають при поділі акцій, часток (паїв) у різноманітних товариствах, фондах, кооперативах тощо. Поділ такого майна залежить від типу організації та характеру правовідносин між подружжям і організацією. Щодо акціонерних товариств зауважимо, що їх акції, належні подружжю, ділити найпростіше: якщо вони придбані за спільні кошти подружжя, то діляться між подружжям так, як і будь-яке інше майно. Щодо господарських товариств зауважимо наступне. Власником майна, переданого учасником господарського товариства в якості внеску до статутного капіталу, є саме товариство. Таким чином, внесок до статутного капіталу товариства не є спільною власністю подружжя. Однак коли внесок зроблений за рахунок спільного майна, то кожен із подружжя має право на частину прибутку господарського товариства, що необхідно відобразити у вищезгаданому договорі про поділ майна подружжя або у позовній заяві. Якщо внесок зроблений за рахунок сімейних коштів всупереч інтересам родини, інший із подружжя має право на компенсацію вартості його частки.

Майно приватних підприємств або фізичних осіб-підприємців згідно статей 57 і 61 Сімейного кодексу, з врахуванням статті 52 Цивільного кодексу не відноситься до спільної сумісної власності подружжя. Інший із подружжя має право на відповідну частку доходів від підприємницької діяльності.
Однак Рішенням Конституційного суду України від 19.09.2012 року передбачено інший правовий режим майна подружжя, внесеного до статутного капіталу приватного підприємства.