Статут підприємства


Вартість 500 грн.
Термін виконання - 4 години.

 Характеристика

Статут містить всі необхідні відомості, встановлені законами України.
При складенні статуту надається роз'яснення положень, які законом дозволяється змінювати на розсуд засновників.
Подається на вибір декілька варіантів положень, які дозволено змінювати, з повідомленням про наслідки кожного варіанту.

Розробляємо статут підприємства для таких організаційно-правових форм:
- товариства з обмеженою відповідальністю,
- товариства з додатковою відповідальністю,
- приватного підприємства,
- корпорації.

 Як замовити

Ви повинні визначитися з певними питаннями, які слід викласти у статуті підприємства та залежать від засновника (учасника):
- кількість проведення чергових загальних зборів учасників на рік,
- розмір статутного капіталу та порядок його розподілу між засновниками (учасниками),
- чи впливає на частку додаткові внески (частина 2 статті 51. Закону України "Про господарські товариства"),
- чи допускається перехід частки внаслідок спадкування,
- час за який повинен повідомити учасник про свій вихід зі складу,
- порядок повідомлення про чергові (позачергові) збори,
-тощо.
Бажані положення в статуті підприємства:
- порядок, строки виплати дивідендів,
- чи має право товариство здійснювати дарування, укладаючи договір дарування з іншими підприємницькими товариствами, - таке дозволяється за умови прямого зазначення у Статуті (ст.720 Цивільного кодексу України),
- тощо.

  Варто знати

Сьогоднішнє законодавство дозволяє товариству з обмеженою відповідальністю діяти на підставі модельного статуту, який затверджений Кабінетом міністрів України.
Розглянемо ситуації, для яких знадобиться розробляти свій статут.
Наприклад, засновники вирішили врегулювати порядок отримання дивідендів. В цьому випадку в статуті вони викладають умови, строки нарахування та виплати дивідендів.