Вихід засновника


Вартість послуги - 850 грн.
Термін виконання - 1-3 робочих дня.
у випадку виходу одного-двох засновників - фізичних осіб.

 Характеристика

Допомагаємо в реєстрації виходу засновника (змін в складі засновників підприємств) організаційно-правової форми:
- товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
- товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ);
- приватне підприємство  (ПП);
​- корпорація,
місцезнаходження яких м. Житомир та Житомирський район.

Виконуємо такі дії:

- надання консультацій про порядок виходу засновника;
- складення протоколу загальних зборів засновників;
- складення статуту у новій редакції, або окремим невід'ємним додатком;
- заповнення реєстраційної картки форми;
- подання державному реєстратору пакета документів про зміну складу засновників.

За законом вихід засновника - це "зміна складу засновників юридичної особи" і в цьому випадку підлягають зміні установчі документи юридичної особи.

 Як замовити

Ви повідомляєте нам:
- П.І.Б. засновника (ів), який виходить, умови виходу (передання, уступка, дарування, продаж частки у статутному капіталі).

Ви надаєте (ми допомагаємо в оформленні цих документів):
- заява про вихід (передання частки) нотаріально завірена;
- та (або) договір купівлі-продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі),
- чи інший документ, який дає змогу визначити про вихід засновника.
Засновники– юридичні особи:
- протокол загальних зборів засновників - рішення про вихід зі складу засновників (учасників).