Зразок заяви про прийом на роботу

Заява про прийом на роботу, яка пропонується тут як зразок, в першу чергу розроблялася для працедавців. Враховані правила діловодства по ДСТУ (Уніфікована система діловодства).
Типової форми заяви, обов'язкової до застосування, нема. При написанні потрібно лише дотримуватися правил діловодства.
Ця заява буде додатковим аргументом захисту в доказуванні дотримання трудового законодавства.
Нормативне обгрунтування:
стаття 29 КЗпП України зобов'язує роботодавця при прийомі на роботу:
1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі  наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і  колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами  внутрішнього  трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії,  гігієни праці і протипожежної охорони.
Отже, працедавець:
- отримує додатковий доказ в дотриманні трудового законодавства;
- може покладатися на відомості в цій заяві в разі притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (в заяві працівник власноручно записує про ознайомлення з функціональними обов'язками, з правилами внутрішнього трудового розпорядку).

Працівники, студенти для практичних завдань повинні використовувати тільки частину викладененої заяви до першої дати та підпису. Якщо при прийнятті на роботу не погоджено випробувального терміну і нема матеріальної відповідальності то, відопвідно, це в заяві про прийом на роботу не викладається.


З Р А З О К

Керівнику (ові) (Директору (ові), Начальнику (ові))
найменування підприємства, організації
Прізвіще, ініціали керівника

Прізвище Ім'я По-батькові заявника
проживаю за адресою:
____________________________________
тел.:_______________________________

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу з дата торговельним агентом (бухгалтером, експедитором, комірником, водієм, продавцем) з повною індивідуальною (колективною) матеріальною відповідальністю з випробувальним терміном 1 (для робітників) (до 3-х для спеціалістів, професіоналів) місяць.

Деколи,в заяву вписують після посади назву відділу до якого ця посада відноситься: "прийняти комірником складу № 3 молочної продукції."

Дата       Підпис

Про умови праці, оплати праці проінформован(ий)(а); з правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлен(ий)(а); з функціональними обов’язками (посада) ознайомлен(ий)(а).

Дата       Підпис

______________________________________________
заяву працівник пише власноручно! Ніяких бланків!